Các hàm mới trong excel 2019

image

Các hàm mới trong excel 2019

Ở các bài viết trước Hải Khoa đã giới thiệu với các bạn một số tính năng mới trong Word 2019

Tính năng vẽ ngay trên Word

Tính năng dịch văn bản ngay trên Word

Tính năng chèn hình ảnh 3D trên Word

Excel ngoài các tính năng trên còn bổ sung thêm một vài hàm tiện lợi khác. Hãy cùng Hải Khoa tìm hiểu nhé.

1. Hàm Concat

Hàm concat là một trong các hàm xử lí văn bản trong Excel. Chức năng của nó gần tương tự như chức năng của hàm concatenate cụ thể hàm concat cho phép kết hợp văn bản từ ô hoặc chuỗi (có thể là nhiều ô và nhiều chuỗi) lại với nhau.

Công thức:

CONCAT(text1, [text2],…) trong đó text1 là văn bản thứ nhất, text2 là văn bản thứ hai…

Các hàm mới trong Excel 2019
Các hàm mới trong excel 2019 5

2. Hàm ifs

Hàm ifs kiểm tra một hoặc nhiều điều kiện nếu đúng thì trả về giá trị tương ứng. Chức năng của hàm này tương tự như khi bạn sử dụng nhiều hàm if lồng vào nhau.

Công thức:

 • IFS(logical_test1, value_if_true1, [logical_test2, value_if_true2], [logical_test3, value_if_true3],…)

Trong đó:

 • logical_test1 là điều kiện 1, value_if_true1 kết quả 1 được trả về nếu logical_test1 là đúng.
 • [logical_test2, value_if_true2][logical_test3, value_if_true3],…tương tự như logical_test1value_if_true1
Các hàm mới trong Excel 2019
Các hàm mới trong excel 2019 6

Ví dụ cụ thể ở bên trên:

=IFS(A2=”A”, ”Xuất sắc”, A2=”B”, ”Giỏi”, A2=”C”, ”Khá”, TRUE, ”Trung bình”) nghĩa là nếu ô A2 bằng A thì kết quả trả về là Xuất sắc, nếu bằng B thì trả về Giỏi …Nếu không có điều kiện nào được đáp ứng thì trả về Trung bình

3. Hàm maxifs

Hàm maxifs trả về giá trị lớn nhất trong một miền giá trị đáp ứng một đáp ứng một hoặc nhiều điều kiện cho trước.

Công thức:

MAXIFS(max_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)

Trong đó:

 • max_range miền giá trị để xác định giá trị lớn nhất.
 • criteria_range1 miền để đánh giá các điều kiện (miền thứ nhất).
 • criteria1 điều kiện thứ nhất.
 • [criteria_range2, criteria2], …) các miền bổ sung và các điều kiện bổ sung tương ứng.
Các hàm mới trong Excel 2019
Các hàm mới trong excel 2019 7

Ở ví dụ trên ô A12 cho kết quả là 15 tức là kết quả lớn nhất trong dãy A2:A11 với điều kiện B2: B11 có chứa a và C2:C11 >=70.

4. Hàm minifs

Hàm minifs có chức năng và cấu trúc hoàn toàn tương tự như hàm maxifs chỉ khác nhau ở chổ là trả về giá trị nhỏ nhất thỏa mãn.

Công thức:

MINIFS(min_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)

5. Hàm textjoin

Hàm textjoin cho phép bạn kết hợp văn bản từ các chuỗi, các ô hoặc giữa các chuỗi và các ô lại với nhau. Đồng thời thêm một dấu tách mà bạn đã chỉ định vào giữa các giá trị.

Công thức:

TEXTJOIN(delimiter, ignore_empty, text1, [text2], …)

Trong đó:

 • Delimiter là dấu tách mà bạn chỉ định có thể là “kí tự trắng” hoặc “-” hoặc “_”
 • ignore_empty hàm sẽ bỏ qua khoảng trắng nếu là tham đối là TRUE.
 • text1 văn bản thứ nhất.
 • [text2], …) văn bản thứ hai…

Trên đây Hải Khoa đã giới thiệu 5 hàm mới trong Excel 2019. Ngoài ra thì Excel 2019 còn có một số tính năng mới như đã hỗ trợ CSV chuẩn UTF-8, tích hợp thêm một số tính năng mới trong Pivot Table, hỗ trợ xuất bản lên Power BI… Nếu bạn muốn tìm hiểu thì có thể xem thêm tại trang chủ của Microsoft.

Hải Khoa cung cấp key Office 2019 giá rẻ. Liên hệ 0904234356 để được cài đặt

Nếu bạn cần hỗ trợ về phần mềm máy tính, hãy nhắn zalo cho Hải Khoa- 0904234356. Mình nhận cài đặt các phần mềm từ xa: Window, Office, Phần mềm diệt virut, MathType, Photoshop, After Effect, AutoCad, Gerber…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X