Hiển thị tất cả 12 kết quả

Giảm giá!
Giá gốc là: 250.000 ₫.Giá hiện tại là: 180.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 300.000 ₫.Giá hiện tại là: 200.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 250.000 ₫.Giá hiện tại là: 180.000 ₫.
Giảm giá!

Thay lõi lọc nước

Lõi lọc nước Kangaroo- ORP

Giá gốc là: 990.000 ₫.Giá hiện tại là: 600.000 ₫.
Giảm giá!

Thay lõi lọc nước

Lõi lọc nước Kangaroo- Maifan

Giá gốc là: 800.000 ₫.Giá hiện tại là: 750.000 ₫.
Giảm giá!

Thay lõi lọc nước

Lõi lọc nước Kangaroo- Alkaline

Giá gốc là: 700.000 ₫.Giá hiện tại là: 650.000 ₫.
Giảm giá!

Thay lõi lọc nước

Lõi lọc nước Kangaroo- Ceramic

Giá gốc là: 500.000 ₫.Giá hiện tại là: 400.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 450.000 ₫.Giá hiện tại là: 350.000 ₫.
Giảm giá!

Thay lõi lọc nước

Lõi lọc nước Kangaroo số 4

Giá gốc là: 800.000 ₫.Giá hiện tại là: 600.000 ₫.
Giảm giá!

Thay lõi lọc nước

Lõi lọc nước Kangaroo số 3

Giá gốc là: 130.000 ₫.Giá hiện tại là: 85.000 ₫.
Giảm giá!

Thay lõi lọc nước

Lõi lọc nước Kangaroo số 2

Giá gốc là: 180.000 ₫.Giá hiện tại là: 100.000 ₫.
Giảm giá!

Lõi lọc nước Kangaroo

Lõi lọc nước Kangaroo số 1

Giá gốc là: 120.000 ₫.Giá hiện tại là: 65.000 ₫.