Nạp ga R22 cho điều hòa

Nạp ga R22 cho điều hòa.

Điều hòa bật hết công suất không lạnh, điều này chứng tỏ điều hòa có thể thiếu ga.

Liên hệ nạp ga: 0904 234 356- 0934 235 368