Lõi lọc nước Kangaroo số 1

Giá gốc là: 120.000 ₫.Giá hiện tại là: 65.000 ₫.

Lõi lọc nước Kangaroo số 1. Sử dụng cho máy lọc nước Kangaroo.

Trừ model KG100HU, KG100MED, KG10A4VTU, KG100E0.

Liên hệ mua hàng lắp đặt: 0904 234 356- 0934 235 368